Politika kvality společnosti Welding progress s.r.o.

Společnost Welding progress s.r.o se zabývá  prodejem a servisem svařovací techniky již od roku 1991, kdy vznikla privatizací státního podniku KOVENTA. Od roku 2006 jsme zařazeni do sítě autorizovaných prodejců zdrojů ESAB. V tomto roce jsme se přestěhovali do nových prostor a rozšířili jsme sortiment o elektrické a ruční nářadí a zahradní techniku. Stali jsme se autorizovanými distributory značek BOSCH, DEWALT, HITACHI a HUSQVARNA.  Naši servisní technici jsou odborně školení a technicky i profesionálně skvěle vybaveni pro provádění oprav nejen v dobře vybavené servisní dílně, ale i v terénu přímo  v prostorách u zákazníka. Dále zajišťujeme dodávky vybavení svářecích dílen a půjčovnu svářecích strojů. Hlavním důvodem, proč zákazníci volí právě naši firmu, je vysoká provozní spolehlivost a přijatelná cena za poskytované služby.

  1. Kvalita

Kvalita je v naší společnosti na prvním místě. Garantujeme ji kvalifikací a iniciativním přístupem našich zaměstnanců. Uvědomujeme si, že kvalita všech procesů v naší společnosti rozhoduje o naší budoucnosti.

  1. Respektování zákazníka

Zakázky realizujeme v požadované kvalitě a dohodnutých termínech. Se našimi hlavními zákazníky udržujeme velice úzké vztahy, na základě nichž jsme schopni pružně reagovat na všechny jejich požadavky, potřeby a očekávání. Naší snahou je při realizaci každé zakázky postupovat tak, aby bylo chráněno životní prostředí a nedošlo k jeho poškození. 

  1. Soustavná péče o zákazníka

Prodejem zařízení naše péče o zákazníka nekončí. Provádíme záruční i pozáruční  servis na celý sortiment dodávaných zařízení, revizní prohlídky, validace a poradenské služby. Dodáváme spotřební materiál a náhradní díly přímo do provozoven zákazníků dle jejich požadavků. 

  1. Hospodárnost a efektivita

S našimi dodavateli rozvíjíme spolupráci na úrovni partnerských vztahů. Přijímáme taková opatření, která nám umožňují snižovat náklady a zamezit všem formám nehospodárnosti.

  1. Spolupracovníci

Vážíme se tvořivých a profesionálně zdatných zaměstnanců a spolupracovníků, kteří jsou ochotni se dále vzdělávat ve svém oboru. Snažíme se je stále motivovat k produktivní a dobře odvedené práci, a tím vytvářet předpoklady pro neustálé zlepšování spokojenosti našich zákazníků. U klíčových pracovníků podporujeme jejich trvalý rozvoj, a to jak v jejich odborné způsobilosti, tak i ve znalostech v oblasti řízení, komunikace a týmové práce.

Vedení společnosti se zavazuje k neustálému zlepšování efektivnosti systému managementu kvality a k odpovědnosti za tuto efektivnost, je si vědomo svých rizik, které snižuje díky plánovaným opatřením, interním a externím aspektům, a to vše v kontextu organizace. Při plánování a realizaci změn SMK je zajištěna integrita. Naše společnost trvale plní příslušné požadavky zákonů a předpisů, a dále požadavky zákazníka, které jsou určeny a pochopeny. Politika kvalita je jednou ročně přezkoumána v rámci Přezkoumání SMK.

Politika kvality je ve společnosti vydána jako samostatný dokument, a jsou s ní seznámeni všichni pracovníci.

V Ústí nad Orlicí dne 1. 7. 2017

Jan Šilar, jednatel společnosti

iso2015

×

Splátková kalkulačka ESSOX